Dijital Çağa Direnen Mekanlar: Kütüphaneler

567

İnternetin hayatımızı kuşattığı bu çağda bilgi edinme kaynakları da günden günden güne dijitalleşiyor. Bu yüzden kütüphane kültüründen giderek uzaklaşıyoruz. Yine de bir tıkla ulaşabileceğimiz bilgiler yığınından çok daha fazlasını isteyenler için kütüphaneleri tanıtmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.

Kütüphane; yazılı, basılı, görsel-işitsel veya çizgisel her türden yayınları toplayan, düzenleyen, en elverişli yararlanma ortamını yaratacak araçları ve yöntemleri kullanarak belli bir sistem dahilinde insanlara ulaştıran kuruşlara verilen addır. İçinde yaşadığımız dijital çağda her tür bilginin bir tık uzağımızda olduğu algısı yayılsa da sağlam bilginin merkezi olarak kütüphaneler ağırlıklarını korumaktadır. Kitap kokusuyla hemhal olmadan gerçek bir kültür gelişimi sağlanamaz. Bu yüzden kütüphane kültürünü canlandırmak ve yaygınlaştırmak gerekir.

Sizin için ziyaret etmenizi bekleyen kütüphanelerden bir demet hazırladık. Umulur ki yolunuzu en az birkaçına düşürsünüz.

Halk kütüphaneleri: Bir toplumda yaşayan kişiler arasında hiçbir ayrım gözetmeden, onların eğitim, kültür ve bilgi gereksinimlerini karşılıksız yerine getirmeyi ve boş zamanlarını değerlendirmeyi amaçlayan kurumlardır. Halk kütüphanelerini; cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil, eğitim, kültür, sosyo-ekonomik düzey ve politik görüş farkı gözetmeden, her tür kütüphane materyali ve çeşitli iletişim yolları aracılığıyla kültür ürünlerini ve bilgiyi ücretsiz sunarak, onlara ömür boyu eğitim ve boş zamanları değerlendirme imkanı veren, toplumla bütünleşip sağlıklı kamuoyunun oluşmasına olanak sağlayan, toplumun ekonomik, sosyal, eğitsel kültürel ve teknik kalkınmasının gerçekleşmesini sağlayan kuruluşlardır.

Büyükada İlçe Halk Kütüphanesi: Araştırma düzeyi ilköğretim ve lisedir. Halka açık bir kütüphanedir. Çoğaltma ve ödünç hizmetleri verilmektedir.

Mahmutbey Halk Kütüphanesi: Bağcılar’da bulunmaktadır. Araştırma düzeyi ilköğretim ve lisedir. Halka açık bir kütüphane olup ve danışmanlık ile ödünç hizmetleri verilmektedir.

Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi: Bakırköy’de bulunan kütüphanede araştırma düzeyi, genel, ilköğretim ve lisedir. Özellikle görme engellilere özel yayınlar bulunmaktadır.

Akademik Kütüphaneler: üniversite ve yüksek eğitim kurumlarına hizmet veren kütüphanelerdir. Temelde iki ana amaçları vardır: okulun ders programını desteklemek ve üniversitedeki araştırmalara yardımcı olmak.

İSAM Kütüphanesi: Bağlarbaşı’nda bulunan kütüphane, en az lisansüstü düzeyde eğitim alan öğrenci, araştırmacı ve akademisyenlere yöneliktir. Çok sayıda arşiv barındıran kütüphanede üç yüz binin üzerinde kitap bulunmaktadır. Bine yakın derginin sayıları düzenli olarak takip edilmektedir. Tezler, makaleler, risaleler, sicil kayıtları, nadir eserler, salnameler, güncel roman, şiir öykü vb. türde eserler, sosyal bilimler alanında tarihten ilahiyata kadar pek çok araştırma kitabı barındıran kütüphane özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin uğrak mekanlarından biridir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Şirinevler Kampüsü Kütüphanesi: Araştırma düzeyi doktora, yüksek lisans, lisanstır. Çoğaltma ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Koleksiyonunda e-kitaplar ve kitaplar bulunmaktadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İHKİB Moda-Konfeksiyon Bölümü Kütüphanesi: Zeytinburnu’nda bulunan kütüphanenin araştırma düzeyi doktora, lisans ve mezundur. Kurum içi kullanım ve yerinde kullanma hizmetleri verilmektedir. Koleksiyonunda kitaplar, referans koleksiyonu ve süreli yayınlar bulunmaktadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-Tv Uygulama ve Araştırma Merkezi Kütüphanesi: Beşiktaş’ta bulunan kütüphanenin araştırma düzeyi doktora, lisans ve mezundur. Kurum içi ve yerinde kullanma hizmetleri verilmektedir. Koleksiyonunda; Kitap-7377 adet, Materyal Sayısı: 7377 kitap, 32’si STV Merkezi’ne ait olmak üzere 93 tez bulunmaktadır.

Özel kütüphaneler: belirli konuları kapsayan ve genel olarak araştırma türünde sayılan kitaplıktır. Bu kütüphaneler, genellikle kuruluş amaç ve görevine uygun kitap, film, plak gibi her türlü düşünce ve sanat ürününü toplar, düzenler ve okurlara hizmet verir.

Atıf Efendi Kütüphanesi: Vefa Semti’nde bulunan vakıf kütüphanesi, Sultan I. Mahmud’un defterdarlarından divan sahibi şair Atıf Mustafa Efendi tarafından 1741’de kurulmuştur. Kütüphane Binası Türk Barok tarzındadır ve planı, yapısı ve konumu ile dikkat çekicidir. Kütüphanede yaklaşık 28.000 eser vardır. Bu eserler arasında Nefi’nin divanı, çok sayıda hat, çok eski kitap nüshaları, güzel ciltler, tezhip ve minyatürlü eserlerle mühür albümleri bulunmaktadır.

Köprülü Kütüphanesi: Çemberlitaş’ta Sultan II. Mahmut türbesinin karşısındadır. 1667’de Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından kurulmuştur. İstanbul’da kütüphane olarak tasarlanan ilk yapıdır. Köprülü ailesi tarafından bağışlanan zengin bir koleksiyona sahiptir. Türkçe, Farsça ve Arapça dillerinde çok sayıda değerli basma ve yazma eserler bulunmaktadır. Dewey Onlu Sistemi’ne göre düzenlenmiş katalog ve Arapça baskılar kataloğu okuyucuların hizmetindedir. Mikrofilm, fotoğraf gibi istekler ve bilgisayar hizmetleri bağlı bulunduğu Süleymaniye Kütüphanesi tarafından karşılanır.

Ragıp Paşa Kütüphanesi: Kütüphane Koca Ragıp Paşa tarafından 1762’de kurulmuş, 1763 yılında hizmete açılmıştır. Kütüphanede İslami ilimler başta olmak üzere tarih, edebiyat ve diğer bilimlerle ilgili çoğunluğu Arapça eserler yer almaktadır. Kitapların 1.274’ü yazma, 1704’ü eski harfle basma ve 9000 adedi de yeni derlemedir. Kütüphane, Süleymaniye Kütüphanesine bağlıdır.

Amerikan Kütüphanesi: Amerikan Kütüphanesi; İstanbul’daki Amerikan Enformasyon Servisi’nin bir parçasıdır. Kütüphane Amerika ile ilgili siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik konularda 4500 kaynak kitap, çok sayıda CD-ROM, on-line servisleri ve resmi dökümanlara sahiptir.

Okul kütüphaneleri: öğrencilerin gerek ders gerekse boş zamanlarını verimli kullanmalarını sağlayan, öğrencilere araştırmacı ruhu kazandırmayı amaçlayan, onların düşünme yetilerini zenginleştirecek bilgi gereksinimlerini de karşılayan kuruluşlardır.

Özel Florya Koleji Kütüphanesi: Araştırma düzeyi lisedir ve ödünç verme hizmeti vermektedir. Koleksiyonunda; atlas, CD, film, müzik CD, referans koleksiyonu, süreli yayınlar, VCD bulunmaktadır.

İstanbul Lisesi Kütüphanesi: Araştırma düzeyi lisedir. Çoğaltma ve danışma hizmetleri verilmektedir. Kurum içi ve yerinde kullanmaya açıktır. Koleksiyonunda; CD, DVD, film, gazete, harita, müzik CD, referans koleksiyonu, süreli yayınlar, VCD bulunmaktadır.

Milli kütüphane: Milli Kütüphaneler bir ulusun ürettiği ya da o ulusla ilgili üretilen eserlerin en kapsamalı olarak bir araya getirildiği kuruluşlarıdır. Milli Kütüphane bulunduğu ülkenin geçmişini, kültürünü ve eserlerini gelecek kuşaklara aktarır. Görevi: “Milli kültür araştırmalarını mümkün kılmak, bu maksada elverişli bütün eserleri ve belgeleri bir araya toplayarak esaslı bir merkez oluşturmak ve aynı zamanda yurt içi ve yurt dışından gelen bilgi isteklerini karşılayarak her türlü bilim ve sanat araştırmalarını kolaylaştırmak” olarak açıklanmıştır.

– Milli Kütüphane, dünyanın en genç Milli Kütüphanelerinden biridir. Kuruluş çalışmaları, 15 Nisan 1946’da Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Müdürlüğü’nde küçük bir büroda başlatılmış, kısa bir süre içinde 8000 eseri içeren bir koleksiyon oluşturulmuştur. 1 Nisan 1947’de geçici bir süre için başka bir binaya taşınılmış, koleksiyon adedi 60.000’e ulaşmıştır.

– Milli Kütüphane, 29 Mart 1950 tarihinde kabul edilen Kuruluş Kanunu ile yasal kimlik kazanmıştır. 18 Mayis 1955’te kabul edilen “Milli Kütüphane’nin Kuruluşu Hakkında Kanun’a Ek Kanun” ile Milli Kütüphane bünyesinde bir Bibliyografya Enstitüsü’nün kurulması sağlanmıştır.

İzmir Milli Kütüphanesi: İzmir Milli Kütüphanesi, İzmir’in Konak ilçesinde adını verdiği “Milli Kütüphane Caddesi”ndeki tarihi binada hizmet veren kütüphanedir, Türkiye’nin Milli adını taşıyan ilk kütüphanesidir. Halen, Türkiye’nin altı derleme kütüphanesinden birisidir. Milli Kütüphane Vakfı’nın malıdır ve onun yönetimindedir.

 

Çocuk Kütüphaneleri: Çocukların okuma yolu ile boş zamanlarını değerlendirmelerine ve kişisel gelişmelerine yardım etmek amacıyla açılmış olan, içinde değişik yaş gruplarının gereksinmelerini karşılayacak türlü yapıtlar bulunan kuruluşlardır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Kütüphanesi: Üsküdar’da bulunan kütüphanenin araştırma düzeyi ilköğretimdir. Koleksiyonunda kitap, gazete ve süreli yayınlar bulunur.

Bostancı Serap Sedat Çocuk Kütüphanesi: Kadıköy’de bulunan kütüphanenin araştırma düzeyi ilköğretimdir. İçerisinde 4.000 kitap ve süreli yayınlar bulunmaktadır.

Kartal Barış Manço Çocuk Kütüphanesi: Kartal’da bulunan kütüphanenin araştırma düzeyi ilköğretimdir. Koleksiyonunda 11500 kitap bulunmaktadır.

Yazma Eserler Kütüphanesi: Ülkelerin kültür varlıkları içinde, bilim, sanat ve kültür araştırmalarında en önemli kaynaklardan olan yazmalar, el ile yazılarak meydana getirilmiş eserlerdir. Tarih, din, dil, felsefe, coğrafya, astroloji, fen bilimleri gibi çeşitli konularda, yazıldığı dönem ve yere ait temel bilgileri içeren, birincil kaynaklarını oluşturmaktadır. Türkiye’de kütüphanelerde ve müzelerde, üniversitelerde, resmi ve özel kurum-kuruluşlarda, şahıslarda 300.000 cilt civarında el yazması eser bulunduğu tahmin edilmektedir. 14’ü yazma eser kütüphanesi olmak üzere 28 kütüphanemizde toplam 162.552 yazma eser bulunmaktadır.

Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi: Çemberlitaş’ta bulunan kütüphanede 2774 yazma ve 827 basılı eser bulunmaktadır.

Millet Yazma Eser Kütüphanesi: Fatih’te bulunan kütüphanede Kitap-16000 adet nadir eser-2189 adet olmak üzere toplam 18189 materyal; 2189 son derece nadir yazma eser, 16000 kitap, dünyada tek nüsha olan Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lugati’t Türk eseri bulunmaktadır.

Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi: Eminönü’nde bulunan kütüphanede Yazma eserlerinin sayısı 5053 (919 Türkçe, 3667 Arapça, 466 Farsça) dır. Ayrıca 2.660 basma eser bulunmaktadır.

Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi: Fatih’te bulunan kütüphanede birçok önemli yazma eser bulunmaktadır. On beş ayrı koleksiyonda yüz elli bini bulan, bazıları tek nüsha olan pek çok yazma barındıran kütüphaneden eserlerin dijital görüntülerini alma imkanı mevcuttur.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz